Informujemy, że zakończona została likwidacja Polskiego Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna w likwidacji. W dniu 5 stycznia 2021 r. nastąpiło wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Po dziewiętnastu latach zakończyliśmy działalność naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za wspólne działania w celu realizacji działań statutowych. Dziękujemy również wszystkim osobom współpracującym ze Stowarzyszeniem i wspomagającym jego działalność.

 

Polskie Stowarzyszenie

Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna

Jesteśmy organizacją skupiającą osoby chorujące na Colitis Ulcerosa lub chorobę Crohna  oraz członków ich rodzin i przyjaciół.

 

Cele i zadania Stowarzyszenia określa Statut.

 

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w MSWiA. Nr KRS 0000071154.

 Dołącz do Nas

Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia osoby, które :


- chorują na Colitis Ulcerosa lub chorobę Crohna;
- szukają informacji, porady lub wsparcia;
- szukają kontaktu z innymi osobami mającymi podobne problemy;
- nie mają problemów z chorobą ale pragną pomagać, współdziałać na rzecz osób chorych.

Jeśli chcesz do nas przystąpić pobierz deklarację, wypełnij ją i prześlij do nas.

 

 Spotkania

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:00 / oprócz okresu wakacjii

w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych: Gdynia, ul. 3 Maja 27/31

 Szybki kontakt

+48 722 157 037 Prezes Zarządu

Konto bankowe Stowarzyszenia

Bank PKO BP S.A. I O/GDAŃSK,

nr konta: 78 1020 1811 0000 0802 0015 1357

 

 

 

 

Zapraszamy.